No 16 Erdek

NO 16 ERDEK

İPTAL / İADE / DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI

Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde müşteri, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 12:00 de ayrılmak durumunda olduğunu peşinen kabul etmektedir.

No 16 Erdek müşteriden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri kabul edebilir ya da No 16 Erdek’in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Müşteri değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

Müşteri otele giriş tarihinden 2 gün öncesine kadar iptal talebinde bulunursa ücretsiz olarak iptal söz konusu olacak olup; rezervasyon iptali zamanında bildirilmeyen rezervasyonlardan 1 gecelik oda ücreti tahsil edilir. Müşteri, iadesiz yapılan rezervasyonlarda ücretin iptal edilmeyeceğini; bu hallerde müşteri iptal talebinde bulunur ise geçerli olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

Müşterinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin No 16 Erdek tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise müşteri aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal No 16 Erdek’e ödemek zorundadır.

Müşteri, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Müşterinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; No 16 Erdek müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.