No 16 Erdek

NO 16 ERDEK

REZERVASYON KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İsmail Hacı Sağlık Hizmetleri Tarım Ürünleri Hayvancılık Zeytincilik Otelcilik Tic. Ltd. Şti.

Adres: Leylak sok. No:6 Ocaklar Erdek P.K.10500, Balıkesir / Türkiye
Telefon: +90 549 191 16 16
E-posta: info@no16erdek.com

MADDE 1 – TARAFLAR:

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) bir tarafta ELeylak sok. No:6 Ocaklar Erdek P.K.10500, Balıkesir / Türkiye adresinde mukim, İsmail Hacı Sağlık Hizmetleri Tarım Ürünleri Hayvancılık Zeytincilik Otelcilik Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “No 16 Erdek” veya “Otel” olarak anılacaktır. ) ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, rezervasyon formunda adı soyadı, memleketi, telefon numarası, e-mail bilgisi bulunan müşteri (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

MADDE 2- KONU:

İşbu sözleşme Müşterinin otel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün / hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir.

MADDE 3- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

3.1. Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2. Sistemde otel gecelik konaklama fiyatları ve diğer ekstralar belirlenmiş olup tercih edilen para birimi üzerinden ödeme yapılabilecektir, bu fiyatlara vergiler dahildir.

3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar otel çıkısında ödenir.

3.4. İndirimli Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan müşteri, rezervasyon işlemini gerçekleştirdiği sırada hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

3.5 Yurt dışından www.no16erdek.com aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra çıkış günü TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

3.6. www.no16erdek.com‘dan yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı No 16 Erdek Rezervasyon departmanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

3.7.Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de müşteriye iadesi söz konusu değildir.

3.8. Yapılması gereken iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri banka hesabına 30 gün içerisinde ödeme yapılır.

MADDE 4 – UYGULAMA:

4.1. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

4.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinin oda detay sayfalarında yayınlanmaktadır.

4 3. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmektedir.

4.4. Müşteri, yalnızca balkonu olan odalarda balkonda sigara içebileceğini aksi halde meydana gelebilecek zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu peşinen kabul etmektedir.

MADDE 5 –KONAKLAMA SÜRESİ VE İPTAL / İADE / DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI

5.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde müşteri, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 12:00 de ayrılmak durumunda olduğunu peşinen kabul etmektedir.

5.2. No 16 Erdek Otel müşteriden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri kabul edebilir ya da No 16 Erdek Otel’in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Müşteri değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

5.3. Müşteri otele giriş tarihinden 2 gün öncesine kadar iptal talebinde bulunursa ücretsiz olarak iptal söz konusu olacak olup; rezervasyon iptali zamanında bildirilmeyen rezervasyonlardan 1 gecelik oda ücreti tahsil edilir. Müşteri, iadesiz yapılan rezervasyonlarda ücretin iptal edilmeyeceğini; bu hallerde müşteri iptal talebinde bulunur ise geçerli olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

5.4. Müşterinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin No 16 Erdek Otel tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise müşteri aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal No 16 Erdek Otel’e ödemek zorundadır.

5.5. Müşteri, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Müşterinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; No 16 Erdek Otel müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

MADDE 6- MÜCBİR SEBEPLER:

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından Otel sorumlu tutulamaz.

MADDE- 7 DİĞER HÜKÜMLER:

7.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Otel ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

7.2. Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

7.3 Müşterinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşteri şikâyetçi olduğu halde hizmeti tesis yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

7.4. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www.no16erdek.com ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak elektronik ortamda onayladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikâyetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

7.5. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

7.6. Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7.7. Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını için sigorta yaptırabilir.

7.8. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir. ( 6 yaşını doldurmuş tüm misafirler yetişkin olarak kabul edilir ).

7.9. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

MADDE – 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Müşteriye ait ad, soyad, e-mail bilgisi, cinsiyet bilgisi, memleket bilgisi, mali veriler, IP bilgisi vb. bilgiler;

Ürün ve hizmet sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, müşteriye ait bilgilerin güncellenmesinde ve konaklama/ rezervasyonların yönetimi ve sürdürülmesi Otel ile Müşteri arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik ve benzeri diğer işlevlerinin Otel adına yerine getirilmesini sağlamak için Otel, Otel iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından işlenebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir..

8.2. Müşteri tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Otel tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler müşteriye ait cihazlardan girildiğinden müşteri tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu müşteriye aittir.

8.3. Otel, müşteriye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Müşterinin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Otele her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde müşteriye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK:

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, rezervasyon/ ödeme yapılma tarihinde, müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.